Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení vozidla pro sociální služby města Šlapanice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2022 02.06.2022 10:00
Rozšíření kapacit MŠ Hvězdička – objekt Masarykovo náměstí a objekt Husova
podlimitní Příjem nabídek 05.05.2022 06.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016