Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Šlapanice, Riegrova, výměna veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 09.10.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016