Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilon C (kuchyň)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle požadavků zadavatele.
Stavba je dělena na následující stavební objekty:
SO 01 – Přístavba
SO 01- Přístavba kuchyně
SO 02 – Zpevněné plochy
SO02 –A Nový chodník
SO 03 – Přípojky inženýrských sítí
SO 03 - 1 Přeložka Cetin – není součástí této veřejné zakázky
SO 03 - 2 Přeložka Self – není součástí této veřejné zakázky
SO 03 - 3 Areálová dešťová kanalizace
SO 04 – Zařízení staveniště
Trafostanice
Vestavba trafostanice a rozvoden VN a NN je navržena v prostoru skladu kol. Trafostanice bude napájena kabelovou smyčkou z DS VN22kV V240 v majetku E.ON Distribuce, a.s.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slapanice.cz)
Kontakt: PMA tender s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
+420 602 162 198
m.silhanek@pmadvisory.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.04.2019 10:00
Datum zahájení: 08.03.2019 08:00