Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Cukrovar - nové centrum Šlapanic
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem soutěže je návrh urbanistického řešení lokality budoucího nového pólu centra Šlapanic na území bývalého Cukrovaru a jeho okolí, integrující návrh rekonstrukce objektu bývalé sýpky na společenské centrum.

Zadavatel upozorňuje, že tímto uveřejňuje soutěžní podmínky pro užší soutěž o návrh podle ustanovení § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Z důvodu nedostatku platformy E-ZAK pro vyhlášení „soutěže o návrh“ zvolil zadavatel pro vyhlášení modul „jednací řízení s uveřejněním“.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slapanice.cz)
Kontakt: JUDr. Michal Šilhánek, PMA tender s.r.o.
+420 543 216 310
slapanice@pmadvisory.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 13.07.2021 10:00
Datum pro předběžné nabídky: 10.11.2021 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 10.06.2021 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: