Veřejná zakázka: Část 2 - ul. Na Poříčí

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 113
Jedná se o část veřejné zakázky: Projekční služby - ul.Komenského a ul. Na Poříčí

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - ul. Na Poříčí

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (dále PD) v rozsahu pro územní a stavební řízení nebo sloučené územní a stavební řízení a realizaci stavby včetně inženýrské činnosti a získání příslušných územních a stavebních povolení, včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků územního a stavebního řízení v rozsahu dle zadávací dokumentace, jejích příloh a čestných prohlášení, a dle českých technických a uživatelských standardů a norem a obecně platných právních předpisů.


Předpokládaná hodnota

  • 500 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy