Veřejná zakázka: Odčerpání a likvidace vody ze skládky ve Šlapanicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 186
Systémové číslo: P20V00000015
Evidenční číslo zadavatele: Tender_2020_113
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-004645
Datum zahájení: 16.11.2020
Nabídku podat do: 04.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odčerpání a likvidace vody ze skládky ve Šlapanicích
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je odčerpání a likvidace skládkové vody ze skládky ve Šlapanicích.
Účelem odčerpání a likvidace skládkové vody ze skládky je odstranění skládkové vody ze skládkového tělesa a zamezení jejímu negativnímu vlivu na životní prostředí a zdraví lidí v okolí skládky, a to v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, případně ČSN a ČSN EN.
Čerpání skládkové vody bude provedeno v prostoru skládky ve Šlapanicích na ul. Zemědělská z odběrného místa ST1 (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace – grafické podklady – situační výkres a fotografie odběrného místa).
Množství, charakter, složení a další podrobnosti týkající se skládkové vody jsou popsány a uvedeny ve zprávě o monitoringu vod a v protokolu o zkoušce vod (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace – textové podklady – zpráva o monitorování kvality podzemních, povrchových a průsakových (skládkových) vod na skládce ve Šlapanicích ze září 2020 a protokol o zkoušce vod č. 16420/2020 ze dne 1. 9. 2020).
Likvidace skládkové vody bude provedena v odpovídajícím, k tomu určeném zařízení s ohledem na množství, charakter, složení a další podrobnosti týkající se skládkové vody.
Dodavatel musí v této souvislosti (přímo či prostřednictvím jiné osoby) disponovat příslušnými oprávněními a povoleními v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, případně ČSN a ČSN EN.
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován touto zadávací dokumentací, zejména grafickými podklady (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a textovými podklady, které zpracoval LABTECH s.r.o., IČO: 44014643, se sídlem: Polní 340/23, Štýřice, 639 00 Brno (příloha č. 2 zadávací dokumentace).
Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo (příloha č. 3 zadávací dokumentace), přičemž dílem se rozumí úplné a bezvadné provedení všech činností souvisejících s odčerpáním a likvidací skládkových vod, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen grafickými a textovými podklady, smlouvou o dílo, určenými standardy a obecně příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, případně ČSN a ČSN EN.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šlapanice
 • IČO: 00282651
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100/7
  66451 Šlapanice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 521140

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slapanice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky