Veřejná zakázka: CUKROVAR – NOVÉ CENTRUM ŠLAPANIC – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 199
Systémové číslo: P22V00000006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.05.2022
Nabídku podat do: 23.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: CUKROVAR – NOVÉ CENTRUM ŠLAPANIC – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této Veřejné zakázky je zpracování a/nebo poskytnutí zejména:
a) územní studie;
b) projektové dokumentace všech požadovaných stupňů (včetně dopracování soutěžního návrhu) tak, jak je blíže specifikováno v článku 2 Návrhu smlouvy;
c) komplexní inženýrské činnosti – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3 Návrhu smlouvy;
d) autorského dozoru tak, jak je blíže specifikován v článku 4 Návrhu smlouvy;
e) spolupráce při výběru zhotovitele stavby;
f) ostatní dílčí plnění tak, jak je blíže specifikováno v článku 1 Návrhu smlouvy.
Podrobný výčet předmětu Veřejné zakázky je blíže uveden v Návrhu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadávací řízení navazuje na soutěž o návrh, ve které došlo ke stanovení výsledného pořadí soutěžních návrhů. Zadavatel již v soutěžních podmínkách soutěže o návrh uvedl, že bude respektovat výsledky soutěže o návrh a k podání Nabídky nejprve vyzve pouze toho účastníka, jehož soutěžní návrh se umístil na nejvýše oceněném místě. Jestliže od tohoto účastníka obdrží řádně a včas odpovídající Nabídku, která bude zohledňovat výsledky předchozího jednání, jednací řízení bez uveřejnění bude ukončeno uzavřením Smlouvy s tímto Dodavatelem.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šlapanice
 • IČO: 00282651
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100/7
  66451 Šlapanice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 521140

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slapanice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky