Veřejná zakázka: Část 2-Územní studie pro nábřeží Říčky ve Šlapanicích

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 63
Jedná se o část veřejné zakázky: Pořízení územních studií pro město Šlapanice

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2-Územní studie pro nábřeží Říčky ve Šlapanicích

Stručný popis předmětu:
Účelem územní studie je prověřit a navrhnout maximální zapojení vodního toku Říčky do živé urbanistické struktury města, nábřeží Říčky co nejvíce zpřístupnit veřejnosti a propojit jím území k.ú. Bedřichovice a Šlapanice u Brna tak, aby vznikl ucelený „přírodní koridor“ města. Ozeleněná veřejná prostranství na nábřeží budou určená k odpočinku rezidentů, navržené stezky zase pro pěší pohyb a cyklistiku. Kultivace okolí Říčky poslouží zároveň ke zkvalitnění vodního režimu v území. Územní studie bude po schválení podle § 30 odst. 4 stavebního zákona sloužit jako podklad pro rozhodování v území.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy