Veřejná zakázka: Část 1 - Dodávka a montáž varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro město Šlapanice

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 65
Jedná se o část veřejné zakázky: Preventivní protipovodňová opatření města Šlapanice - budování varovných, hlásných a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Dodávka a montáž varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro město Šlapanice

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro město Šlapanice. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její fungování jsou popsány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je rovněž podrobný položkový rozpočet a obchodní podmínky.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky