Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Denní stacionář, Hřbitovní 12 - Interiérové vybavení
Odesílatel Jitka Zichová
Organizace odesílatele Město Šlapanice [IČO: 00282651]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2024 15:39:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
z důvodu nesprávného výpočtového vzorce u jedné položky v soupisu prací (PS.01_07_Vybavení, položka č.3), vkládáme do zadávací dokumentace nový 02. soupis prací_interiérové vybavení_R1, kde je tato položka č.3 opravena.

S pozdravem
Jitka Zichová
MěU Šlapanice


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (165.32 KB)
- 02. Soupis prací_interiérové vybavení_R1.xls (39.50 KB)