Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilony F a G
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací při výstavbě dvou nových pavilonů základní školy, konkrétně pak Pavilonu F a Pavilonu G. Zadavatel upozorňuje účastníky, že založení obou staveb je prováděno v těsné blízkosti budovy Základní školy, která byla v letech 2013 – 2014 sanována proti sesuvu, blíže pak v technické zprávě k Pavilonu F.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slapanice.cz)
Kontakt: PMA tender s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
+420 602 162 198
m.silhanek@pmadvisory.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.06.2019 10:00
Datum zahájení: 17.05.2019 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: