Veřejná zakázka: Část 1-Územní studie pro lokalitu v k.ú. Bedřichovice (Slatina při ulici Kellnerova)

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 62
Jedná se o část veřejné zakázky: Pořízení územních studií pro město Šlapanice

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1-Územní studie pro lokalitu v k.ú. Bedřichovice (Slatina při ulici Kellnerova)

Stručný popis předmětu:
zpracování územní studie lokality XVIII, které vyplývá též z dosud platného Územního plánu sídelního útvaru Šlapanice (ÚPN SÚ) a jeho změny č. 5.10, která vymezila lokalitu XVIII jako návrhovou plochu pro bydlení. Lokalita XVIII v k.ú Bedřichovice je vymezená společnou hranicí k.ú. Bedřichovice a Slatina, silnicí III/15286 (ul. Šlapanická), budoucím východním obchvatem Slatiny a stávajícím areálem NET4GAS s.r.o. u společné hranice k.ú. Bedřichovice a Podolí u Brna.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy