Veřejná zakázka: Zpevnění účelové komunikace Šlapanice - Bedřichovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 93
Systémové číslo VZ: P17V00000035
Datum zahájení: 21.04.2017
Nabídku podat do: 22.05.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpevnění účelové komunikace Šlapanice - Bedřichovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou úpravy stávající nezpevněné účelové komunikace, jejíž trasa je vedena prostorem mezi oplocením zahrádek a okrajem polí od odbočky z krajské komunikace u mostu přes Říčku po vyústění na náves v Bedřichovicích o celkové délce 593 m, většinové šířce cca 3,00 m, v katastrálním území Šlapanice u Brna a katastrálním území Bedřichovice. Případné úpravy jsou vyznačeny v projektové dokumentaci. Trasování je ztíženo majetkovými limity v území, díky kterým není možné trasu jinak upravit. Součástí je i realizace odvodňovacího příkopu v km 0,043-0,113

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šlapanice
 • IČO: 00282651
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100/7
  66451 Šlapanice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 521140

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Šlapanice
Odbor investic a právy majetku
Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky