Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilony F a G
Odesílatel Michal Šilhánek
Organizace odesílatele Město Šlapanice [IČO: 00282651]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.06.2019 19:31:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6


Přílohy
- Vysvetleni_c6_signed.pdf (532.93 KB)
- vysvetleni_c6_201910-OPR - ZŠ Šlapanice - novostavba pavilonu F [zadání].xlsx (1.00 MB)
- vysvetleni_c6_Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G [zadání].xlsx (454.54 KB)