Veřejná zakázka: Stavební úpravy - Dětská skupina Sokolík 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 33
Systémové číslo: P16V00000021
Počátek běhu lhůt: 17.05.2016
Nabídku podat do: 27.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy - Dětská skupina Sokolík 2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměrem jsou stavební úpravy a změna využití stávající bytové jednotky umístěné v pří-zemí stávající budovy Sokolovny ve Šlapanicích. Nově bude byt využíván pro potřeby dětské skupiny s maximálním počtem 12 děti. Stávající objekt je napojen přípojkami na veřejné inže-nýrské sítě (splašková a dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, nn a sdělovací kabely).
Stavební úpravy budou řešit ústřední vytápění, ZTI, vzduchotechniku, elektroinstalace, EZS, PBŘ. Vymezení předmětu zakázky a technické podmínky jsou určeny projektovou do-kumentací vyhotovenou společností Archix, s.r.o., se sídlem Zábrdovická 16a, 615 00 Brno, HIP Ing. arch. Michal Podroužek, č. zakázky 13_006, z 03/2016. Tato dokumentace je nedíl-nou součástí zadávací dokumentace.
Termín realizace květen – červenec 2016. Termín dokončení nesmí být překročen včetně ko-laudace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šlapanice
 • IČO: 00282651
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100/7
  66451 Šlapanice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 521140

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Šlapanice
OISM
Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky