Veřejná zakázka: Výběr zhotovitele projektové dokumentace pro provádění staveb Revitalizace zeleně v intravilánu a extravilánu města Šlapanice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 34
Systémové číslo: P16V00000022
Počátek běhu lhůt: 17.05.2016
Nabídku podat do: 01.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr zhotovitele projektové dokumentace pro provádění staveb Revitalizace zeleně v intravilánu a extravilánu města Šlapanice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výběr zpracovatele projektové dokumentace pro provádění staveb „Revitalizace zeleně v intravilánu města Šlapanice“ a „Revitalizace a založení krajinných prvků v extravilánu města Šlapanice“, včetně zajištění výkonu autorského dozoru projektanta a technického dozoru při realizaci.

Veřejná zakázka je, s ohledem na rozdílnost řešeného území a zpracovaných opatření, rozdělena na dvě části, a to:

Část 1 „Revitalizace zeleně v intravilánu města Šlapanice“
Část 2 „Revitalizace a založení krajinných prvků v extravilánu města Šlapanice“

Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku k realizaci obou částí zakázky současně, popř. pouze na jednu část zakázky samostatně. Vybraný uchazeč uzavře se zadavatelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem bude zpracování projektové dokumentace a dále příkazní smlouvy, jejichž předmětem bude výkon autorského a technického dozoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šlapanice
 • IČO: 00282651
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100/7
  66451 Šlapanice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 521140

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky