Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilony F a G
Odesílatel Michal Šilhánek
Organizace odesílatele Město Šlapanice [IČO: 00282651]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.06.2019 20:43:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5


Přílohy
- Vysvetleni_c5_signed.pdf (267.51 KB)
- vysvetleni_c5_201910-OPR - ZŠ Šlapanice - novostavba pavilonu F [zadání].xlsx (1.00 MB)
- vysvetleni_c5_Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice - pavilon G [zadání]..xlsx (453.14 KB)